Muovituotannon erikoisosaaja Plastep Oy on saanut Taloustutkimuksen teettämässä tutkimuksessa nettosuositteluindeksiluvun, joka on kärkitasoa peräti kansainvälisessä tarkastelussa. Tutkimuksen mukaan jopa 71 % Plastepin avainasiakkaista on valmis suosittelemaan Plastepin palveluja muille.
”Plastepin tulos on todella erinomainen, sillä Suomessa jo 25 % katsotaan hyväksi nettosuositteluindeksiksi. Monilla aloilla indeksi on jopa negatiivinen”, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Kari-Pekka Töyrylä kommentoi tuloksia.

Tutkimuksissa on osoitettu nettosuositteluindeksin korreloivan asiakaslojaalisuuden kanssa. Töyrylän mukaan suosittelijat eivät helpolla vaihda kilpailijan asiakkaiksi.
Plastep valmistaa teknisiä muoviosia muun muassa lääketieteen, rakennusteollisuuden, urheilun ja elektroniikan toimialojen tuotteisiin. Tutkimuksessa haastateltiin 14:ää Plastepin asiakasyritysten edustajaa. Syvähaastatteluissa selvitettiin asiakasyritysten avainhenkilöiden mielipiteitä Plastepin vahvuuksista ja heikkouksista. Yhdestä viiteen ulottuvalla asteikolla Plastepin asiakkaat antoivat yritykselle kokonaisarvosanaksi 4,07.

”Kertoo paljon asiakkaittemme luottamuksesta, että palautteessa oli paljon hyviä kehitysideoita ja silti näin hyvä arvosana”, Plastepin toimitusjohtaja Kristiina Wessman kiittää.
Plastepissa on jo tartuttu tutkimuksen esiin nostamiin kehitysehdotuksiin. ”Tavoitteenamme on tiivistää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme tarjota entistäkin joustavampaa palvelua”, Wessman jatkaa.